Kjønnsbevissthet i ledelse

Siste episode av podcasten Engler og Hormoner har fokus på kjønnsbevissthet i ledelse. Min partner fra Solid Utvikling, Siri Maria Midré og jeg brenner for nettopp dette temaet. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker å spille mennesker gode sånn at de kan ha det godt med seg selv, spille folkene rundt seg gode, og sammen skape arbeidsplasser med sterke, trygge og bærekraftige organisasjonskulturer.

I arbeidet med å utvikle den enkelte er det viktig å se det store bildet. Flere ulike faktorer spiller inn i et menneskes liv og er avgjørende for hvordan hver og en av oss tenker, føler og handler. Vi har unike historier som legger grunnlaget for hvilke verdier vi har og hvordan vi er i samspillet med andre mennesker. Hvilket kjønn vi er født inn i er i denne sammenhengen av stor betydning.  

Godt lederskap krever at du kjenner deg selv godt. At du er hel ved. At du kjenner og er stolt av styrkene dine. At du tør å stå fram med de egenskapene du er mindre god på. Bevissthet om på hvilken måte ditt kjønn og forventninger knyttet til kjønn har preget og preger deg, gir deg en kjempemulighet til å gå i dybden på dette. For som den svenske pioneren på lederutvikling Barbro Dahlbom-Hall har uttrykt det: «Det er ingenting som dominerer lederskap så mye som kjønn, og vet man ikke om det, så dominerer det enda mer.» Her har vi muligheten til å forstå lederskap stort. Vi er alle ledere i gitte situasjoner om det er overfor oss selv, på foreldremøtet, overfor en kollega, i relasjon til barna, når partneren din trenger støtte – eller i konvensjonell forstand; som leder overfor dine medarbeidere. 

Og bli kjønnsbevisst i ledelse gjør deg i stand til å få mer ut av potensialet ditt på arbeidsplassen. Og landingen er i grunnen ganske befriende: Du skal finne din beste måte å lede på. Du skal ikke være noen andre. Du skal bare være deg. 

Er du nysgjerrig på dette temaet kan du sjekke ut episode 38 med podcasten Engler og Hormoner, eller ta kontakt med oss direkte for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Siri Maria Midré, Solid Utvikling

Anniken Binz