Hva er mental trening ?

Mental trening handler om å lære seg å utnytte sitt fulle potensial, og å bli en bedre versjon av seg selv. Gjennom trening av kroppens viktigste muskel – hjernen, kan vi øke våre prestasjoner. Prestasjon er det vi gjør til alle tider, det handler om hvor godt du utfører oppgaver, og hvor tilstede du er i det du gjør. Du trenger ikke være en toppidrettsutøver for å drive med mental trening, alle vil kunne ha nytte av det. Vi mennesker har en tendens til å tro at mange av egenskapene våre er satt, at vi bare er som vi er. Gjennom mental trening vil vi kunne bli bevisst på de begrensningene vi har satt for oss selv, og få verktøy som vil hjelpe oss å fjerne hindringer, og utnytte vårt fulle potensial.

Mental trening krever som all annen trening at du er systematisk og trener kontinuerlig for å se resultater. De spesifikke teknikkene som brukes er evidens baserte, og vi vet at ved å trene på de, vil vi kunne forbedre de mentale ferdighetene våre. Gjennom å bli bevisst på hva som foregår i hodet vårt, og få kunnskap om hvordan hjerner fungerer står vi bedre rustet for å foreta endringer i livet vårt.

Gjennom mental trening kan du lære deg å bli mer robust mentalt sett. Slik vil du kunne takle motgang bedre, også de gangene du ikke er forberedt. For at du skal kunne bli mentalt sterkere er det viktig at du forstår årsaken til handlingene dine, og hva du kan gjøre for å endre de.
Det meste av det vi tenker og gjør hver dag er automatisert. Før vi handler tenker vi, både bevisst og ubevisst. Ved å ta kontroll på det som foregår i hodet, vil vi kunne oppnå bedre resultater.

Metodene som benyttes innenfor mental trening bygger på en rekke ulike kilder, men i hovedsak bygger all mental trening på teoretiske rammeverk innen generell psykologi og mer spesifikk idrettspsykologi. Disse områdene omfatter blant annet teori knyttet til adferdsendring, kognitiv teori og terapi, målsetting, oppmerksomhetskontroll, avspenning, motivasjonspsykologi osv.

Ny forskning viser at daglige mentale øvelser over en lengre periode forandrer hjernen og dermed atferden vår. Det styrker også hjernens sosiale ferdigheter og reduserer stress.
(the ReSource Project)

Hva kan mental trening brukes til?

Mental trening vil ha positive effekter på mange av områdene i livet ditt, her er noen av de områdene som er vanligst å adressere:

 • Maksimere prestasjoner
 • Takle stress
 • Trene opp evne til å fokusere
 • Opprettholde motivasjon
 • Ledelse
 • Effektiv målstyring
 • Selvregulering
 • Øke dine valg og se flere muligheter
 • Selvinnsikt
 • Forbedre sosiale relasjoner
 • Forbedre kommunikasjon
 • Øke selvtillit og ro i utfordrende situasjoner
 • Få det meste ut av din fysiske kapasitet
 • Endring av vaner og livsstil