Hvordan øke motivasjonen og sette oppnåelige mål?


Føler du ofte at du mangler motivasjon for å gå i gang med noe? Og kanskje du går og venter på at den skal dukke opp igjen? Da er du ikke alene. Mange føler at motivasjonen kommer og går, og gjerne uteblir over lengre perioder uten at de har særlig innflytelse over det. 

Motivasjon er drivkraften til handling. Det er det som fører til aktivitet og det som holder aktiviteten ved like. Motivasjon er derfor viktig for utvikling og fremgang. Det ligger i menneskets natur å ønske å forbedre seg. Uten motivasjon blir det tungt. Å mangle motivasjon kan oppleves som utrolig begrensende. Og motsatt, det å være motivert kjennes fantastisk ut. 

Heldigvis er motivasjon en mental ferdighet som vi kan trene opp! Innen mental trening vil mange av teknikkene vi bruker ha en positiv effekt på motivasjonen. Motivasjon er en av fem mentale ferdigheter. De andre mentale ferdighetene som selvtillit, viljestyrke, konsentrasjon og spenningsregulering vil alle påvirke motivasjonen positivt. De mentale ferdighetene våre er trenbare gjennom å bruke mentale basisteknikker som indre dialog (selvsnakk), visualisering(forestillingsevne), avspenning og målsetting. Disse teknikkene er alle viktige bidragsytere for å trene opp motivasjon, men det er én som utmerker seg, nemlig å jobbe med målsetting. Et mål er en fremtidig ønsket tilstand, og vi vet at gode mål skaper motivasjon. Er det da sånn at vi bare kan sette oss noen mål og så er saken i boks?

Nei, så enkelt er det ikke. Det er visse kriterier som må med for at målet skal ha den effekten vi ønsker. Det viktigste er at målet eies av deg. At det er i tråd med det du ønsker i livet, det som er viktig for deg, som gir mening. For å finne ut av dette er tid til refleksjon viktig, og det å gjøre en kartlegging av dine verdier og visjon. 

Likevel kan det noen ganger være vanskelig for noen å finne gode mål. Hvordan finne ut av hva som motiverer deg? Lytt til episode 18 av podcasten Engler og Hormoner, for å høre mer om hvordan kartlegge verdier. Dette er ikke alltid like enkelt å gjøre alene, jeg anbefaler å gjøre det sammen noen, eller gå til en coach/mental trener. De vil kunne guide deg i dette. 

Verdier er det som er viktig for deg i livet. Og vil bidra til å gjøre ting meningsfylt for deg. Når du lever i tråd med verdiene dine vil du ha det bra, og motsatt når du ikke gjør det. Med grunnlag i verdiene dine kan du få en bedre forståelse for hva som motiverer deg. Du kan også stille deg spørsmål som:

Hva vil jeg være,hva vil jeg ha, hva vil jeg gjøre?

Når er jeg så fordypet i noe at jeg glemmer tid og sted? 

Hva drømmer jeg om? 

Hvis jeg ikke var avhengig av å tjene penger, hva ville jeg hatt lyst til å gjøre? 

Hva ville jeg gjort hvis jeg visste jeg ikke kunne feile? Frykten for å feile, og frykten for avvisning er ofte viktige faktorer for hvorfor vi ikke tar skrittet videre. 

Når du er gammel og ser tilbake på livet, hva vil du vær stolt av? Hva vil gi deg noe å se tilbake på?

Når du så har kommet frem til et mål du ønsker å sette deg, still deg selv spørsmålene: Hvorfor vil du oppnå dette målet? Hva vil det gi deg? Et godt mål vekker følelser i deg. Forskning viser at et høythengende mål er mer motiverende enn et som er lett å oppnå. Deretter kan du gå igjennom følgende punkter og gjøre eventuelle endringer for å sikre at målet faktisk har den effekten du ønsker, nemlig at du når det:

  1. Gjør målet målbart og konkret sånn at du har en klar idé om når målet er nådd. 
  2. Kan du personlig påvirke om du når målet? Hva må du gjøre for å nå målet? Lag en liste over alle nødvendige handlinger.
  3. Er det realistisk at du når målet? Er det innenfor din kontroll? Hvilke hindringer kan du møte? Skriv ned hva du gjør i de gitte situasjonene slik at du er forberedt om det inntreffer. Har du en plan B så stiller du sterkere. 
  4. Når skal du ha nådd målet? Sett en dato, og sett også opp datoer for delmål underveis. Delmålene er viktig for å holde motivasjonen oppe, spesielt om målet ditt ligger langt frem i tid. Du kan lage prosessmål basert på listen over nødvendige handlinger du har identifisert, og plotte alt inn i en målplan basert på kalenderen og tiden du har tilgjengelig frem til måldato.
  5. Skriv ned målet slik at du kan se på det hver dag. 
  6. Evaluer deg selv til faste tider, hvordan ligger du an i forhold til å nå målet ditt? Gjør endringer i forhold til målet om det er nødvendig underveis. Husk å rose deg selv for alt det du får til. Er det dager hvor du ikke kommer i mål, så er det helt greit. Måte ditt kan justeres, og det kommer en ny dag i morgen. For flere tips om hvordan skape varige endringer kan du lyttet til episode 8 av podcasten Engler og Hormoner.

Det å jobbe med gode mål gir en økt følelse av mening. Et liv uten mål kan fort bli et liv uten mening. Det er viktig for oss mennesker å føle oss verdifulle, å føle at vi bidrar med noe, og å føle at vi jobber mot å oppnå noe. Har vi et mål, mening, visjon med livet eller de andre arenaene vi beveger oss i, så vil det være lettere å føle motivasjon, glede, interesse og livslyst. 

Du kan få til det du vil! Når du har bestemt deg for noe vil du begynne å fokusere energien og innsatsen din, og da vil du få det til 🙂

Ønsker du å booke time for å jobbe med motivasjon og målsetting på et grundig nivå, ta kontakt her.