Venteliste MegBoost 2024

Hva er MegBoost ?

MegBoost er det komplette onlinekurset som hjelper deg å bygge mental styrke, selvfølelse og selvtillit. Kurset er bygget opp med en tverrfaglig tilnærming som sikrer endring gjennom de beste teknikkene vi har for hjernetrening. Tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere er fantastiske, resultatene spenner seg fra økt glede, tilstedeværelse, god selvfølelse, selvsikkerhet, mestring, bedre relasjoner, evne til sunn grensesetting, bedre valg for seg selv, mer tilfreds, mer energi og motivasjon i hverdagen.

MegBoost er det ultimate selvutviklingskurset. Alle har vi mye å hente på å bli bevisst oss selv og våre begrensinger, og gjøre de endringene som skal til for å få et bedre liv. Neste kurs åpner dørene 28. februar 2024!